Opis projekta

Dokumentarni film je bil premierno prikazan na slavnostni seji Občine Šoštanj, v Domu kulture Šoštanj, 30. septembra 2015.
Režija in montaža: Tomo Čonkaš
Producent: Občina Šoštanj
Besedilo: Jani Napotnik
Video posnetki in arhiv: Jani Napotnik, Studio Mozaik, VTV, Zalka Mikuž, Darko Vučina, Srečko Plankelj, Tomo Čonkaš, Josip Košuta, Občina Šoštanj
Fotografije in slikovni material: Občina Šoštanj, List, Zavod za kulturo Šoštanj, Naš čas, Aleksander Kavčnik, Jerneja Videmšek, Dejan Tonkli
Strokovni sodelavci: Jani Napotnik, Bojana Planina, Kajetan Čop, Milojka Bačovnik Komprej, Tjaša Rehar
Produkcija: Studio Mozaik
september 2015