Opis projekta

Producent: Naravovarstvena zveza Smrekovec
Snemanje in montaža: Tomo Čonkaš
Scenarij. Martina Pečnik
Izdelavo filma sta omogočila: Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske in Ministrstvo za šolstvo in šport RS
Režija: Tomo Čonkaš
Produkcija: Studio Mozaik
Leto nastanka: 2006, skrajšan 2015