Opis projekta

Naslov: Therapy 2.0

EU projekt Therapy 2.0 narejen v 7 jezikovnih verzijah

Vsebina: Svetovalni in terapevtski pristopi v interakciji z digitalno generacijo

Producent: INTEGRA INŠTITUT, Inštitut za razvoj človekovih potencialov

Produkcija: Studio Mozaik

Scenarij: Sonja Bercko Eisenreich

Režija: Tomo Čonkaš

Leto izdelave: 2018