Opis projekta

Opis projekta: Razstava Alimpije Košarkovskega o panjskih končnic ob kulturnem prazniku v prostorih Muzeja usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju

Naslov: Srčna struna dveh domovin – Alimpije Košarkovski

Produkcija: Studio Mozaik

Režija: Tomo Čonkaš

Producent: INTEGRA INŠTITUT, inštitut za razvoj človekovih potencialov, Slovenija

Leto izdelave: februar, 2020