Opis projekta

Napovednik
Film

Avtorski dokumentarni film Toma Čonkaša
Pričakovanja, želje, sanje, odnos do domovine, perspektiva rojenih v državi Sloveniji
od leta 1991 do danes in po 25-tih letih skozi oči Velenjčank in Velenjčanov v filmu

Produkcija: Studio Mozaik
Sofinancer: Mestna občina Velenje
Sodelujejo: Kaja Flis, Živa Čonkaš, Sanela Pejkunović, Tomaž Nedeljko, Brina Grobelnik, Vojka
Vajdič, Marko Mandić, učenci OŠ Mihe Pintarja Toleda, Velenje, generacije šolskih let 1991
do 2001, 2015/16, OŠ Gorica, Velenje, Andreja Šifer, prof., učenci šolskega leta 2015/16,
Kamera: Tomo Čonkaš, Milan Marič, Keif Gwinn, Živa Čonkaš, Tomaž Nedeljko
Videoarhiv: Studio Mozaik, Milan Marič, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo,
Velenje, RTV Slovenija, VTV
Organizacija, raziskave: Bojana Planina Produkcija Studio Mozaik,
Scenarij, montaža, režija: Tomo Čonkaš
Leto nastanka: 2016