Opis projekta

Producent: MC Šmartno ob Paki
Produkcija: Studio Mozaik
november 2011