Opis projekta

Naslov: Pametni pacienti

EU projekt Smart Patients, narejen v 6 jezikovnih verzijah.

Vsebina: Celovit pristop h krepitvi odgovornosti za svoje zdravje. 

Scenarij: Sonja Bercko Esinrich

Producent:  INTEGRA INŠTITUT, inštitut za razvoj človekovih potencialov

Režija: Tomo Čonkaš

Produkcija: Studio Mozaik

Leto izdelave: 2018