Opis projekta

Opis projekta: EU projekt v 7 jezikovni verzijah

Naslov: Osnovne veščine na delovnem mestu

Produkcija: Studio Mozaik

Režija: Tomo Čonkaš

Producent: INTEGRA INŠTITUT, inštitut za razvoj človekovih potencialov, Slovenija

Leto izdelave: 2020