Opis projekta

Dokumentarno predstavitvenii film o OBČINI ŠMARTNO OB PAKI IN NJENI ŠIRŠI OKOLICI. Osnovni film je narejen v dveh verzijah in v več jezikovnih verzijah.
Produkcija: Studio Mozaik
Scenarij in besedilo: Jože Krajnc
Režija: Tomo Čonkaš, Jože Krajnc
Bere: Andrej Hofer
Kamera in montaža Tomo Čonkaš
Producent: Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki
Film je nastal s finančno podporo
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
Leto izdelave 2012/13