Opis projekta

Producent: Občina Nazarje
Produkcija: Studio Mozaik
Leto nastanka: 2014