Opis projekta

Napovednik
Film
Facebook

Portretni dokumentarni film o Rudolfu Strmčniku Rudu, ki poustvarja stara kmečka dela ter šege in navade.
Avtor filma: Tomo Čonkaš
V glavni vlogi: Rudolf Strmčnik – Ruda
Producent in produkcija: Studio Mozaik
Leto nastanka: 2011 (verzija 90 min.), 2012 (verzija 50 min.)