Opis projekta

Producent: Občina Mozirje
Produkcija: Studio Mozaik
Leto nastanka 2015