Opis projekta

Dokumentarni film o vplivih industrije na okolje Šaleške doline in življenje v tem okolju.
Dolžina: 29 minut
Producent: PV Invest
Režija: Tomo Čonkaš
Scenarij in besedilo: Bojana Planina, Jerneja Kemperle, Tadeja Mravljak Jegrišnik, Tomo Čonkaš
Naslov: Bojana Planina
Produkcija: Studio Mozaik
Leto nastanka: 2012