Opis projekta

Opis projekta: Razlaga prekarnega dela v SLO. Črt Poglajen

Naslov: Človekove pravice v gospodarstvu

Produkcija: Studio Mozaik

Režija: Tomo Čonkaš

Producent: Inštitut za študije prekariata

Leto izdelave: december, 2020