Bojana Planina

Je izvršna direktorica podjetja Studio Mozaik. Podiplomsko stopnjo je dosegla na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani z magistrskim delom Vpliv dramaturgije na uspešnost in učinkovitost dogodka kot orodja trženjskega komuniciranja (prof. dr. Vesna Žabkar; izbirni predmet Dramaturgija, doc. dr. Blaž Lukan; Vpliv). V študijskih letih je pri Gospodarski zbornici opravila izpit za turistično vodnico. Ima strokovni izpit za delo pri zunanjetrgovinskih poslih, diplomo International Advertising Associations (IAA) ter posebna znanja iz direktnega marketinga (Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana), strateškega marketinga (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani), projektnega managementa (Ekonomsko poslovna fakulteta Univerze v Mariboru) ter tudi diplomo Turistice na temo kulturne dediščine (prof. dr. Janez Bogataj; Kulturna dediščina – merilo kakovosti turistične ponudbe; Kulturna dediščina).

Ima več kot 30 let delovnih izkušenj, polovico v podjetju Kompas, kjer je bila v Kompas Designu nazadnje vodja oddelka marketing. Nekaj časa je bila vodja sektorja tržnih komunikacij Založbe Mladinska knjiga, nato samostojna raziskovalka, registrirana pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo ter vodja projektov v Agenciji Promo.

Kot gostujoča predavateljica je predavala poslovni bonton na Univerzumu Ljubljana ter priredila in izdelala skripta za ta predmet ter predmet osnove turizma. Predavala je tudi na seminarjih za usposabljanje delavcev za delo v turizmu in gostinstvu ter turistične vodnike s predmetom turistično poslovanje. Predmet marketing v turizmu je predstavila tudi na Gea College. Eno polletje je poučevala osnove turizma na Srednji gostinski in turistični šoli v Ljubljani. Med drugim je uredila  zbornik Termalna voda, vir življenja in razvoja, Pomen Term Snovik za razvoj turizma na Kamniškem s strokovne okrogle mize, ki jo je tudi vodila. (Zbornik.)

Njeni projekti, ki obsegajo delovanje tako na področju turizma kot drugih dejavnosti, vključujejo tržne raziskave, strategije in operativne načrte trženja. Svoja prizadevanja usmerja v pripravo projektov od ideje do koncepta uresničitve. Največ izkušenj ima z organizacijo in izvedbo vsevrstnih posebnih dogodkov od butičnih, do kongresnih in protokolarnih. Piše tudi scenarije za promocijske in dokumentarne filme, kreira naslove, sporočila, piše vezna besedila, snuje slogane. Je tudi avtorica slogana Kamnik, V naročju planin, izbranega na anonimnem natečaju Občine Kamnik.

PROJEKTA EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA

projekti


Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Evropa investira v podeželje.

Film nastaja s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Za vsebino informacije je odgovoren Studio Mozaik.

Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Projekt delno financira EU.

STKANA ZGODBA LANENEGA PRTIČA / A SPUN TALE OF THE PLAXEN NAPKIN

Objava je obvezna do 31. 12. 2018

stkana-zgodba

SPLETNI ČASNIK je dosegjiv tu >>

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
791.229.2:39(=163.6)(086.82)
39:677(497.413)(086.82)
PLANINA, Bojana
Stkana zgodba lanenega prtiča [Videoposnetek] : dokumentarno izobraževalni film / scenarij in besedilo Bojana Planina ; režiser Tomo Čonkaš ; avtor glasbe Matjaž Jarc. – Velenje : Studio Mozaik, 2012
ISBN 978-961-93272-1-0
1. Čonkaš, Tomo
264456192

TOPLINA DOMAČE VOLNE

Objava je obvezna do 31. 12. 2019

toplina-domace-volne

SPLETNI ČASNIK je dosegljiv tu >>

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
791.229.2:39(=163.6)(086.82)
39:677(497.413)(086.82)
PLANINA, Bojana
Toplina domače volne [Videoposnetek] : dokumentarno izobraževalni film / scenarij in besedilo Bojana Planina ; režiser Tomo Čonkaš ; avtor glasbe Matjaž Jarc. – Velenje : Studio Mozaik, 2014
ISBN 978-961-93272-5-8
1. Čonkaš, Tomo
274419456